About us

Scientific research

train

Departments

Admissions

Student

Search

International cooperation

Resources

Student Activity

Library

Notification

Event

News

INFORMATION

Living and learning environment

HomeKEYWORD_1College entrance

Căn cứ chương trình đào tạo đại học hệ Vừa làm vừa học ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Nhật, Ngôn ngữ Hàn Quốc, Ngôn ngữ Trung Quốc và kế hoạch năm học 2015-2016, Nhà trường tổ chức thi tốt nghiệp cho các ...

Thông tin tuyển sinh - Thông báo nhận Đăng ký xét tuyển bổ sung đợt I hệ Đại học chính quy năm 2016 - Hướng dẫn thủ tục nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2016 - Thông báo về việc nhận ...